სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

პირველკლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლებში
მოსწავლის პირადი მონაცემები
  • შესაბამის ველებში მიუთითეთ პირადი ნომერი და რეგისტრაციის კოდი
  • პროცესის გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი”
მოსწავლის პირადი მონაცემები
*
*